آوای کار

  آخرین خبرهای کارگری

  دریافت مطالب از طریق RSS

  موسوی، کروبی، رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی و سندیکایی را آزاد کنید!                                                               هرگونه اصلاحات ضدکارگری در قوانین کار و تأمین اجتماعی باید فوراً متوقف شود!                                                               سیاست «هدفمندسازی یارانه‌»ی دولت موجب فلج کردن اقتصاد ملی و فقر بیشتر زحمتکشان است!                                                               سیاست خصوصی‌سازی دولت تاراج سرمایه‌های ملی، مغایر قانون اساسی و ضد منافع کارگران است!                                                               اعتصاب حق کارگر است!

  پیام میرحسین موسوی به‌مناسبت روز کارگر و معلم

  آمار سایت

  تعداد مراجعان امروز: 52
  _________________________________________